Nairobi Conference, Wedding and Function Venues in Nairobi, Kenya

Conference, Wedding and Function Venues in Nairobi, Kenya


6 Venues Found

VENUE NAME REGION MAX SEATING
CAPACITY
MAX
ACCOM
SEARCH
MATCH %
 
1. Southern Sun Mayfair Nairobi Kenya 350 171 100
2. 680 Hotel Kenya 800 250 100
3. Sarova Panafric Nairobi Kenya 250   100
4. Kichwa Tembo Kenya 40 51 100
5. Hotel Ambassadeur Kenya 100   100
6. Nairobi Serena Hotel Kenya 250 183 100